Projektovanje informacionih sistema

Cilj i ishod predmeta

Uputiti studente u alternativne, klasične i novije, tehnike analize organizacionog sistema, modelovanja podataka i modelovanja poslovnih procesa. Student je u stanju da za potrebe realnog projektovanja informacionog sistema kritički odabere najadakvatnije tehnike i objedini ih u primeni. Kako je svaki informacioni sistem jedinstven, tako i primena tehnika u njegovom projektovanju zahteva pažljivu analizu sistema i sintezu odabranih tehnika, što je student u stanju da izvrši.

Teorijska nastava

Osnovni pojmovi i definicije u domenu projektovanja informacionih sistema. Razvojni procesi u životnom ciklusu informacionih sistema. Inženjering i reinženjering informacionih sistema. Strateško planiranje razvoja i izgradnje informacionih sistema. Analiza sistema – metode, tehnike i alati – kritičan pregled razvoja pristupa projektovanju informacionih sistema i alternativnih metodologija. Upravljanje razvojem informacionih sistema u zavisnosti od izbora metodološkog pristupa u projektovanju. Primer objektno orijentisanog pristupa. Modeli relacionih baza i skladišta podataka. Transakcioni i dimenziono modelovanje podataka. Biblioteke obrazaca poslovnih procesa. Upotreba skladišta podataka. Upravljanje projektima čiji je tok opredeljen primenom kombinovanih i agilnih metodoloških pristupa. Dokumentovanje informacionih sistema. Upravljanje post-projektnim aktivnostima usmerenim ka razvoju i unapređenju informacionih sistema. Studije slučaja projekata informacionih sistema.

Praktična nastava

Zadatak studenta na praktičnoj nastavi je da primeni odabrane pristupe projektovanju informacionih sistema na realnom primeru iz okruženja. Pri tome treba da sintetizuje aspekte različitih pristupa, te da se kritički osvrne na alternative i mogućnosti održavanja i razvoja projektovanog informacionog sistema.

3000-projektovanje-informacionih-sistema