Пропагација радио сигнала

Механизми радио пропагације: електромагнетни таласи, поларизација, пропагација у слободном простору. Пропагација на равном терену, Френелове зоне. Пропагација на неправилном терену, дифракција тероија и модели. Model губитака услед пропагације: емпиријски модели, физички модели, детерминистички модели. Пропагације у затвроеном простору. Мобилни радио канал и модели сенчења: споро сенчење и брзо сенчење (пропагација по више путања, широкопојасни канали). Просторни радио канали: MIMO системи, карактеристике MIMO канала, модели MIMO канала. UWB системи и модели канала: UWB пропагација и пренос сигнала, широкопојасни UWB канали, примене. Употреба модела за димензионисање бежичних мрежа.

2970-propagacija-radio-signala