Рачунарска подршка у дизајну

Теоријска настава: Упознавање са графичким програмима који се примењују у процесу дизајнирања. Израда различитих типова докумената (књига, часописа, новина, плаката, рекламног материјала, каталога, брошура итд). Рад са текстом и напредна типографија. Припрема за штампу, сепарације и управљање бојама. Комплетан процес припреме публикације од идеје до коначног дизајнерског решења кроз практичан рад у програмима за графички дизајн и припрему за штампу.

Практична настава: Студенти уз практичан рад на рачунару увежбавају предвиђене програме који се примењују у процесу дизајнирања графичког решења.

3090-racunarska-podrska-u-dizajnu