Рачунарске игре

Ликови рачунарских игара. Понашање. Вештачка интелигенција. Глума. Simulaтор. Контролери. Опажање. Симулирано опажање. Делимична обсервабилност. Предикторски перцепти. Реаговање. Дефиниција реактивног контролера. Једноставне функције перцепата. Реактивна правила продукције. Стабла одлучивања. Логичко закључивање. Сећање. Меморијски перцепти. Одржавање веровања. Променљиве менталног статуса. Стохастички контролери. Претраживања. Дискретне таг игре. Контролери који користе претрагу. Претраживање унапред. Тражење непрекидних домена. Узвраћање претраживања. Планирање акција са општим циљевима. Симулирање учења. Стимулисано учење. Дебаговање игара, велике библиотеке, генеричка стабла у C++, слабе референце и нулти објекти, систем за управљање деловима игре. Mersenne Twister и информације из камере. Решавање проблема тачности, коришћење матрице коваријансе у циљу бољег фитовања граничних објеката. Алгоритми за борбена дејства, симулација физике возила под условима ограничења ЦПУ, ограничења у динамици крутог тела, интерактивне површине воде. Оптичка навигација од стране треће особе, коришћење АИ за постизање драмских ефеката, доношење одлука на бази НПЦ. Ефикасно MMP складиштење, примена паралелног стања машина у окружењу клијент-сервер, паковање битова, управљање временом и конзистенцијом у MMORPG на бази више сервера. Увод у OpenAL, динамичке променљиве, audio програмирање.

3004-racunarske-igre