Рачунарско 3-Д моделовање

Теоријска настава: Неопходност рада у неком од 3-Д програма при сваком прјектовању. Одабир правог програма за 3-Д визуелизацију. 3-Д као вид презентације и као провера сопственог рада и евентуалних недостатака при пројектовању. Припрема материјала за даљу обраду или производњу (3-Д штампачи, ЦНЦ, WатерЈет машине). Брза презентација (Скетцх Уп), Моделовање производа (Рхиноцерос 3D-Рхино) Архитектура и ентеријер (3ДС МАX), Видео игрице, карактери и анимација (Маyа 3D). Autodesk 3DS МАX, продукт са најширим спектром примене.

Практична настава: Вежбе обухватају практичне примене тема представљених предавањем. Вежбе почињу анализом пројектног задатка, након чега се приступа разради идејног решења. Слободоручно скицирање, рачунарско моделовање (3ДС МАX ), мапирање, односно материјализација, светла, пропорција и камера, кадрирање и на самом крају “rendering” . Практичним радом и кроз консултације се долази до финалног перспективног приказа, након чега се приступа и припреми за 3-Д штампаче.

3095-racunarsko-3-d-modelovanje