Računarstvo u oblaku

Osnovi računarstva u oblaku. Slojevi i tipovi u oblaku. Računarstvo u oblaku u odnosu na servise. Virtuelizacija. Web servisi i SOA. Tokovi servisa i radni tokovi. Web 2.0. Standardi. Otvorena pitanja. Performanse. Bezbednost i privatnost. Platformska kontrola. Propusni opseg. Pouzdanost. Tehnologije i aplikacije. IT kao servis. Razvoj aplikacija u oblaku. Oblak kao infrastruktura za Internet data centar. Virtuelni privatni oblak. Virtuelni data centri i aplikacije. Javni, privatni i hibridni oblak. Infrastruktura kao servis. Amazaon EC2. GoGrid. Amazon S3. Rackspace Cloud. Platforma kao servis. Google App Engine. Microsoft Azure. Force.com. Softver kao servis. Desktop kao servis. Google Apps. Salesforce. Skalabilnost servisa. Skalabilne arhitekture. Računarstvo u oblaku i na greed-u. Računarstvo visokih performansi u oblaku. Projektovanje oblaka upotrebom softvera otvorenog koda.

2993-racunarstvo-u-oblaku