Razvoj infrastrukture i servisa u oblaku

Cilj i ishod predmeta

Cilj predmeta je sticanje znanja i razumevanje principa rada računarskih oblaka, infrastrukture i
arhitekture oblaka kao i servisa koji se koriste unutar računarskih oblaka.
Po završetku kursa, student može da analizira fundamentalne probleme, i pojmove vezane za strukturu
servisa i resursa u oblaku. Tokom kursa, student se usmerava da samostalno projektuje i implementira
virtualnu serversku, skladišnu i mrežnu infrasktrukturu unutar oblaka, koja predstavlja okosnicu
razvoja infrastrukture i servisa unutar oblaka.

Teorijska nastava

Uvod u istorijat oblaka IaaS, PaaS, SaaS. Uvod i struktura klasičnog centra podataka (Data Center).
Virtualni Data Center – Serverska platforma. Virtualni Data Center za skladištenje podataka – Storage
platforma. Virtualni Data Center – Mrežna platforma. Virtualni Data Center – Radne stanice i
aplikacije. Zaštita podataka unutar virtualnog Data Centerr – Backup / Archive podataka. Disaster Recovery
rešenja. Razvoj servisa u oblaku. Razvoj infrastrukture i nadgledanje oblaka. Protokoli u oblaku.
Sigurnost podataka u oblaku. Migracija podataka u oblaku. Hyper-Converged arhitektura u oblaku.

Praktična nastava

Rad sa virtualnim laboratorijskim vežbama, na kojima student dobija uvid u osnove rada, upravljanja kao i
konfigurisanje virtualne infrastrukture oblaka koju sačinjavaju virtualna računarska, storage i mrežna
okruženja. Takođe studentu će biti omogućen uvid i rad, kao i osnovno funkcionisanje Hyper-Converged
arhitekture koja predstavlja najnoviju tehnologiju projektovanja oblak infrastrukure.

2926-razvoj-aplikacija-u-oblaku