Развој инфраструктуре и сервиса у облаку

Циљ и исход предмета

Циљ предмета је стицање знања и разумевање принципа рада рачунарских облака, инфраструктуре и
архитектуре облака као и сервиса који се користе унутар рачунарских облака.
По завршетку курса, студент може да анализира фундаменталне проблеме, и појмове везане за структуру
сервиса и ресурса у облаку. Током курса, студент се усмерава да самостално пројектује и имплементира
виртуалну серверску, складишну и мрежну инфрасктруктуру унутар облака, која представља окосницу
развоја инфраструктуре и сервиса унутар облака.

Теоријска настава

Увод у историјат облака IaaS, PaaS, SaaS. Увод и структура класичног центра података (Data Center).
Виртуални Data Center – Серверска платформа. Виртуални Data Center за складиштење података – Storage
платформа. Виртуални Data Center – Мрежна платформа. Виртуални Data Center – Радне станице и
апликације. Заштита података унутар виртуалног Data Centerr – Backup / Archive података. Disaster Recovery
решења. Развој сервиса у облаку. Развој инфраструктуре и надгледање облака. Протоколи у облаку.
Сигурност података у облаку. Миграција података у облаку. Hyper-Converged архитектура у облаку.

Практична настава

Рад са виртуалним лабораторијским вежбама, на којима студент добија увид у основе рада, управљања као и
конфигурисање виртуалне инфраструктуре облака коју сачињавају виртуална рачунарска, storage и мрежна
окружења. Такође студенту ће бити омогућен увид и рад, као и основно функционисање Hyper-Converged
архитектуре која представља најновију технологију пројектовања облак инфраструкуре.

2926-razvoj-aplikacija-u-oblaku