Razvoj softvera

Cilj i ishod predmeta

Upoznavanje studenata sa životnim ciklusom u razvoju softverskog proizvoda i različitim metodologijama, standardima i alatima koji podržavaju životni ciklus softverskog proizvoda u celini ili u nekoj od njegovih faza. Nakon uspešno završenog kursa student je upoznat sa životnim ciklusom i različitim metodologijama za razvoj softvera, kao i standardima i alatima koji ih podržavaju. Po završetku kursa, student je sposoban da odabere i aktivno primeni optimalnu metodologiju i alate za konkretni softverski projekat, kao i da obrazloži svoj izbor.

Teorijska nastava

Životni ciklus softverskog proizvoda; faze životnog ciklusa; značaj primene metodologija za razvoj softvera; istorijat razvoja metodologija; modeli razvoja softvera; modeli bazirani na vodopadu; iterativni i inkrementalni modeli; Bemov spiralni model; modeli bazirani na prototipovima; agilne metodologije (SCRUM, Scaled Agile Framework – SAF, ekstremno programiranje, Feature Driven Development – FDD, Dynamic Systems Development Method – DSDM, Kristal, Adaptivni razvoj softvera – ASD, Test Driven Development – TDD); automatizovan razvoj softvera; savremeni alati za planiranje, projektovanje, konstrukciju i dokumentovanje; alati za podršku timskog rada i praćenja napretka softverskog projekta.

Praktična nastava

Alati za modelovanje i razvoj softvera. Okruženja za razvoj softvera. Alati za pravljenje izveštaja. Sistemi za kontrolu verzija. Alati za saradnju članova razvojnog tima. Alati za dokumentovanje softvera. Alati za testiranje softvera. Alati za pravljenje build-ova. Alati za kontinualnu integraciju softvera.

1 thought on “Razvoj softvera”

Comments are closed.