Савремена рачунарска анимација

Теоријска настава: класична анимација и њен однос са савременом рачунарском анимацијом. Презентација различитих врста савремене рачунарске анимације. Transformација класичних метода анимације и њихова оптимизација за презентацију на рачунару. Одабир напредних техника рачунарске анимације у реализацији пројекта. Упознавање студената са применом анимираних елемената и њиховом имплементацијом у оквиру видео секвенци. Технике у савременој рачунарској анимацији. Анимација и анимирани елементи у дужим и краћим видео формама, попут филма и музичких видео спотова. Примена анимације и анимираних елемената у телевизијском програму. Технике rendering процеса и финалне презентације анимације на разнородним медијима.

Практична настава: студент на рачунару прави анимацију у оквиру неке од врста савремених техника анимације. Primeњују се нове савремене методе и експериментише се познатим техникама анимације комбинацијом актуелних програма за дигиталну обраду слике и видеа. Вежбе се одвијају у рачунарском центру. Студент, уз практичан рад на рачунару, увежбава предвиђене програме који се примењују у процесу савремене рачунарске анимације, што на крају и презентује.

3013-savremena-racunarska-animacija