Savremena računarska animacija

Teorijska nastava: klasična animacija i njen odnos sa savremenom računarskom animacijom. Prezentacija različitih vrsta savremene računarske animacije. Transformacija klasičnih metoda animacije i njihova optimizacija za prezentaciju na računaru. Odabir naprednih tehnika računarske animacije u realizaciji projekta. Upoznavanje studenata sa primenom animiranih elemenata i njihovom implementacijom u okviru video sekvenci. Tehnike u savremenoj računarskoj animaciji. Animacija i animirani elementi u dužim i kraćim video formama, poput filma i muzičkih video spotova. Primena animacije i animiranih elemenata u televizijskom programu. Tehnike rendering procesa i finalne prezentacije animacije na raznorodnim medijima.

Praktična nastava: student na računaru pravi animaciju u okviru neke od vrsta savremenih tehnika animacije. Primenjuju se nove savremene metode i eksperimentiše se poznatim tehnikama animacije kombinacijom aktuelnih programa za digitalnu obradu slike i videa. Vežbe se odvijaju u računarskom centru. Student, uz praktičan rad na računaru, uvežbava predviđene programe koji se primenjuju u procesu savremene računarske animacije, što na kraju i prezentuje.

3013-savremena-racunarska-animacija