Шел програмирање

Циљ и исход предмета

Упознавање студената са концептима шел програмирања и његовом практичном применом у аутоматизацији софтверских процеса. Студент који успешно заврши курс добро познаје синтаксу једног језика за шел програмирање и у њему уме да пише скрипте за аутоматизацију софтверских процеса, студент такође разуме све специфичности шел програмирања у односу на класично програмирање.

Теоријска настава

Командни интерпретер. Преглед постојећих окружења за шел програмирање. Типови података у шел програмирању. Наредбе у шел програмирању. Интерне и екстерне UNIX команде. Контрола тока програма – услови, петље и функције. Евалуација израза и С-изрази. Редирекција улаза и излаза. Шел проширења – проширења преко заграда, тилда проширења, параметарско проширење, командна замена, аритметичко проширење, проширење имена датотеке. Особине језика за шел програмирање. Преглед различитих примена шел програмирања у аутоматизацији софтверских процеса.

Практична настава

Писање шел скрипти у језику Bash од једноставних ка сложенијим. Илустрација свих концепата обрађених на предавањима – коришћење различитих типова података (цели бројеви, стрингови, листе), позив UNIX команди и других команди специфичних за шел програмирање, контрола тока. Примери који илуструју коришћење различитих врста параметара. Команде за редирекцију улаза и излаза. Писање команди са проширењима. Писање скрипти за мониторинг стања рачунарских ресурса. Писање скрипти за рад са фајловима у различитим форматима. Писање скрипти за аутоматизацију процеса изградње софтвера. Извршавање скрипти на удаљеном серверу. Писање скрипти за аутоматизацију креирања бекапа.

1 thought on “Шел програмирање”

Comments are closed.