Senzori i aktuatori

Principi funkcionisanja i tehnike merenja. Načini klasifikacije senzora i aktuatora. Vrste senzora (otpornički i kapacitivni senzori; elektromagnetski senzori; piezoelektrični senzori; optoelektronski senzori; digitalni senzori). Primene senzora (senzori linearnog i ugaonog pomeranja; senzori brzine, ubrzanja, sile i momenta; senzori pritiska, nivoa i protoka; senzori za merenje temperature i vlažnosti; senzori blizine, taktilni senzori). Vrste aktuatora i njihova primena (svetlosni modulatori i detektori; kontroleri protoka, prekidači, motori, elektromagneti). Integrisani senzori (integrisani senzori temperature; foto-senzori). Pakovanja (kućišta) za senzore. Savremeni integrisani mikroaktuatori (pozicioneri, optički elementi). Trendovi razvoja (mikrosenzori, mikroaktuatori, njihova integracija). Mikro-elektromehanički i nano-elektromehanički sistemi.

3049-senzori-i-aktuatori