Системи на чипу

Преглед техника пројектовања VLSI система. Преглед средстава за подршку пројектовању. Методологија истовременог пројектовања хардвера и софтвера. Пројектовање система на чипу  (SoC). SoC архитектуре, акцелератор-процесори. Софт, фирм и hard језгра. Апликационо специфични (АСИЦ) и реконфигурабилни процесори (ФПГА). Виртуелне компоненте. Магистрале. Хијерархијска магистрала и bus-bridge. AMBA, CoreConnect.  Мрежа на чипу. Тактови и синхронизација. Сложене архитектуре. Пројектовање за малу потрошњу. Валидација, симулација, израда прототипа и емулација. Тестирање, симулација грешака, убацивање грешака, формалне верификације.

3054-sistemi-na-cipu