Sistemi na čipu

Pregled tehnika projektovanja VLSI sistema. Pregled sredstava za podršku projektovanju. Metodologija istovremenog projektovanja hardvera i softvera. Projektovanje sistema na čipu  (SoC). SoC arhitekture, akcelerator-procesori. Soft, firm i hard jezgra. Aplikaciono specifični (ASIC) i rekonfigurabilni procesori (FPGA). Virtuelne komponente. Magistrale. Hijerarhijska magistrala i bus-bridge. AMBA, CoreConnect.  Mreža na čipu. Taktovi i sinhronizacija. Složene arhitekture. Projektovanje za malu potrošnju. Validacija, simulacija, izrada prototipa i emulacija. Testiranje, simulacija grešaka, ubacivanje grešaka, formalne verifikacije.

3054-sistemi-na-cipu