Технички квалификациони испит

Сваки студент прави план полагања Техничког квалификационог испита, бирајући три предмета у зависности од области коју ће изучавати на докторским студијама. Овај план одобрава Комисија за докторске студије. Изабрани предмети могу да се налазе и у неком од курикулума као обавезни предмети основних или мастер студија.

2939-tehnicki-kvalifikacioni-ispit