Tehnički kvalifikacioni ispit

Svaki student pravi plan polaganja Tehničkog kvalifikacionog ispita, birajući tri predmeta u zavisnosti od oblasti koju će izučavati na doktorskim studijama. Ovaj plan odobrava Komisija za doktorske studije. Izabrani predmeti mogu da se nalaze i u nekom od kurikuluma kao obavezni predmeti osnovnih ili master studija.

2939-tehnicki-kvalifikacioni-ispit