Teorija detekcije i modulacije

Klasična teorija procene parametara i detekcije signala, vremensko-diskretni/vektorski modeli. Predstavljanje vremensko-kontinulanih stohastičkih procesa. Detekcija vremensko-kontinualnih talasnih oblika. Procena parametara signala. Gausovi signali u AWGN. Detekcija slučajnih procesa u prisustvu šuma. Procena parametara slučajnih procesa.

2961-teorija-detekcije-i-modulacije