Теорија система са кашњењем

Дефиниција стабилности (дискретни и континуални системи). Критеријуми за стабилност линеарних система. Линеаризација нелинеарних аутономних система. Осцилаторно понашање система (континуалних и дискретних). Критеријуми за осцилаторно понашање линеарних система. Осцилације код нелинеарних дискретних и континуалних система. Неаутономни системи. Периодични системи.

2964-teorija-sistema-sa-kasnjenjem