Теорија телекомуникационог саобраћаја

Теорија редова чекања. Мерење квалитета сервиса. Типови саобраћаја и захетви за категоријама квалитета сервиса. Квалитет сервиса на Internetu. Класификација саобраћаја, праћење и надгледање. Контрола прихватања приступа. Управљање редовима чекања. Распоређивање. Постављање параметара за диференцне услуге. Балансирање саобраћаја у класичним IP мрежама. Инжињеринг саобраћаја у MPLS мрежама. Инжињеринг саобраћаја у MPLS мрежама са диференцираним услугама.

2971-teorija-telekomunikacionog-saobracaja