Универзални дизајн

Теоријска настава: Историја дизајна. Увод у основне појмове. Дизајн око нас. Употребни универзални дизајн. Функција, форма, склад и златни пресек. Људске потребе, истраживање тржишта и статистике. Економска исплативост. Упознавање са неопходношћу да сваки дизајн мора бити у складу са стандардима и међународним прописима.

Практична настава: На вежбама се прво раде скице разних употребних предмета који ће у зависности од функције бити обликовани, примерених димензија и ергономски уобличени. Потом се различитим средствима и техникама презентације, које дочаравају естеску вредност употребног предмета, доводе до завршног рада са приложеном текстуалном документацијом.

3099-univerzalni-dizajn