Upravljanje projektima

Cilj predmeta

Da studentu pomogne da ponude projekata sastavlja tako da projekti budu prihvaćani, da bi mogao da u okviru računarstva radi ono što želi, šta god to bilo, time što u ponudama posao sagledava kao celinu, sa svim njegovim ključnim aspektima, time što poznaje i precizno upotrebljava terminologiju na sastancima, u prezentacijama i u pripremi najrazličitijih konkursnih dokumentacija. Student je osposobljen za efikasno učestvovanje u projektima, time što prepoznaje potrebu za određenim menadžerskim tehnikama i ume da ih sprovede, time što izbegava tipične zamke i greške, te time što se navikao na sistematičnost u poslu. Student je pripremljen za rukovođenje projektom. Student je stimulisan na preduzetništvo. Student je osposobljen za korišćenje softvera iz domena upravljanja projektima. Student je osposobljen za razvoj softvera iz domena upravljanja projektima. Student ima osnovno poznavanje odgovarajućih standarda međunarodnog Instituta za upravljanje projektima.

Teorijska nastava

Preduzetnička atmosfera i osnivanje startapa: tehnika lin kanvasa, obrazac startap piča, disruptivnost i rizični kapital. Rizici i uzroci neuspeha softverskih projekata. Timski rad u kreativnim delatnostima, kolektivna inteligencija, timske uloge i zamke timskog rada. Kaskadni aspekat životnog ciklusa projekata u računarstvu, aspekt paradigme prototipa, spiralni aspekat; aspekti: V-modela, evolutivnog inkrementalnog razvoja, ekstremnog programiranja, agilnog programiranja, sinhronizacije i stabilizacije, razvoja rukovođenog testiranjem i operativnog razvoja. Metodologija Prins. Metodologija Skram: timske uloge, sprint, sastanci, ključni artefakti i tehnika kanban ploče. Projekat unutar složene organizacione strukture. Životni ciklus razvoja organizacije. Prethodna studija opravdanosti, studija opravdanosti i biznis plan. Investiranje i metoda svođenja na sadašnju vrednost. Budžetiranje i metoda upravljanja zarađenom vrednošću. Pravljenje rasporeda aktivnosti na projektu: analiza strukture projekta, crtanje mrežnog dijagrama, metoda kritičnog puta i minimizacija troškova projekta ze zadato trajanje. Platforme: Primavera, Emes Project i Project Libre. Alati: Trelo, 2-Plan, Kaligra i Apach Alura. Upravljanje: kvalitetom na projektu, komunikacijama na projektu, akterima i ugovaranjem. Problem sa agentima i informaciona distanca u softverskim projektima. Pravila i izazovi konsaltinga. Specifičnosti veoma velikih informatičkih projekata. Autsorsing i modaliteti autsorsinga. Etički aspekti upravljanja projektima.

Praktična nastava

Na vežbama se uči kako koristiti Emes Project. Kroz planiranje programa u ovom alatu student se navodi da razmišlja u kontekstu osnovnih aspekata projekta. Takođe, vežbaju se zadaci iz mrežnog planiranja.

3047-upravljanje-projektima