Виртуелна стварност

Улазни уређаји. Позиционирање мете у простору. Навигација и манипулисање интерфејсима. Гестикуларни интерфејси. Излазни уређаји. Графички екрани (монитори). Системи за звук. Хаптичка повратна спрега. Архитектура рачунара за виртуелну стварност. Инструкцијски токови приликом рендера. Архитектура за графику. Архитектура радних станица. Дистрибуирана архитектура. Моделовање. Геометријско моделовање. Облици виртуелних објеката. Визуелна појава објеката. Кинематско моделовање. Хомогенизоване трансформационе матрице. Позиције објеката. Transformационе инваријанте. Хијерархије објеката. Поглед на 3Dпростор. Физичко моделовање. Детекција додира и преклапања. Деформисање површи и/или површина. Прорачун сила. Деловање сила и мапирање. Хаптичко подешавање текстура. Исправно моделовање. Model управљања. Програмирање. Комплет алата и сценографија. WorldToolKit. Java 3D. Софтвери отвореног кода. ПеоплеСхоп. Људски фактори. Методологија и терминологија. Прорачун корисничких перформанси. Безбедност ВР система и софтвера. ВР и друштво. Медицинске апликације. Едукација, уметност и презентација. Војне апликације. ВР апликације у индустријској производњи. Виртуелни прототипови. Програмирање робота. Даљинско управљање роботом. Визуеализација информација.

3006-virtuelna-stvarnost