Визуелне комуникације

Визуелне комуникације у јавном простору; Стандарди примене графичког дизајна у јавном простору: кретање, оријентација, навигација; Основни архитектонски појмови и стандарди; Основне одреднице сценског дизајна; Компаративна анализа трендова у дизајну визуелних комуникација; Дизајн сигнализације у јавном простору (стандарди обликовања типографије и пиктограма); Планирање и управљање сигнализацијом у јавном простору; Редизајн сигнализације у јавном простору; Сигнализација у ентеријеру; Сигнализација у екстеријеру; Мултимедијална сигнализација. Партиципаторни дизајн у контексту генерисања морфологије утилитарних садржаја.

3736-vizuelne-komunikacije