Заштита рачунарске мреже помоћу мрежне баријере

Циљ и исход предмета

Циљ предмета је стицање основних знања из подручја администрације мрежних комуникационих баријера
покренутих под оперативним системом Windows.
По завршетку курса студент ће бити способан да обави инсталацију Microsoft Forefront Threat Management
Gateway – TMG сервера (назив последње верзије ISA сервера). Такође, студент ће бити оспособљен за
конфигурисање приступа корисника на интернет ресурсе, за разумевање и конфигурисање односа са DNS
сервисом, за имплементацију мрежних објеката и мрежних правила, за имплементацију правила приступа
као и за имплементацију системских правила, за разумевање и имплементацију различитих врста
филтрирања саобраћаја, за имплементацију шаблона.

Теоријска настава

Преглед својстава TMG сервера. Инсталација и одржавање TMG сервера. Обезбеђивање приступа на
интернет ресурсе. Конфигурисање сервера као мрежне баријере. Конфигурисање приступа на интерне
ресурсе. Интегрисање TMG сервера и сервера електронске поште. Напредно апликационо и веб
филтрирање. Конфигурисање VPN приступа удаљених клијената и повезивање удаљених
мрежа. Имплементација функције кеширања. Праћење рада сервера.

Практична настава

Лабораторијска вежба: инсталација и одржавање TMG сервера. Лабораторијска вежба: обезбеђивање
приступа на интернет ресурсе. Лабораторијска вежба: конфигурисање сервера у улози комуникационе
баријере. Лабораторијска вежба: конфигурисање приступа на интерне ресурсе. Лабораторијска вежба:
интеграција TMG сервера са сервисима електронске поште. Лабораторијска вежба: Напредно апликационо и
веб филтрирање. Лабораторијска вежба: Конфигурисање VPN приступа за удаљене клијенте и мреже.
Лабораторијска вежба: Имплементација кеширања. Лабораторијска вежба: Праћење рада сервера.

2919-implementiranje-microsoft-isa-servera