Пројекат: Обрада сигнала у телекомуникацијама

Пројекат: Обрада сигнала у телекомуникацијамаПроф. др Дјорђе Бабић, Проф. др Драган Подлесник, доц. др Десимир Вучић, доц. др Драган Милетић, мр Мирјана РадивојевићИмајући у виду да је Рачунарски факултет релативно млада институција, која је у фази изградње свог научног подмлатака и научне инфраструктуре, главне области истраживања су дефинисане на бази претходног искуства и текућих истраживачких активности истраживача. Пројекат Обрада сигнала у телекомуникацијама је заснован на компетенцији истраживача који су запослени са пуним радним временом на Рачунарском факултету, и који имају богат научноистраживачки опус у датој области, који се манифестује цитираним радовима међународног значаја и учешћу у научно-истраживачким пројектима, како у земљу тако и иностранству.Обрада сигнала у телекомуникацијама је област која проучава најновије телекомуникационе технологије и стандарде. У ову област спадају научне активности у оквиру физичког слоја као што су Space-Time Coding, Ultra Wide Band, Напредне технике обраде сигнала у дигиталним примопредајницима, оптимизација између слојева у рачунарским мрежама, али и проблематика рачунарских комуникација на вишим слојевима као на пример компресија података, обрада слике, звука и видеа, и слично.Чланови истраживачког тима Рачунарског факултета за обраду сигнала у телекомуникацијама, имају врло добре личне контакте са признатим истраживачким групама у земљи као што су Војнотехнички институт, и иностранству као што су Институту за обраду сигнала, Технички Универзитет, Тампере Финска, и Лабораторија за обраду сигнала, Универзитет Рур у Бохуму, Немачка. У научно-истраживачком периоду од 2008-2012 године, очекује се оживљавање ових контаката и покретање званичне научне сарадње кроз дефинисање заједничких научних пројеката кроз Оквирни програм ФП7 (European Framework 7), COST, Марија Кири, или билатералним уговорима.Област обрада сигнала у телекомуникацијама је заступљена на Рачунарском факултету кроз следеће тематске области:  • Тема: Напредне технике вишебрзинске обраде сигнала

  • Тема: Напредне технике циклостационарне обраде сигнала

  • Тема: УWБ

  • Тема: Инжењеринг телекомуникационог саобраћаја


Циљ пројекта је изградња базе знање по горе наведеним тематским областима, те развој технолошких иновација, софтверских решења, и производа до којих ће се доћи кроз сарадњу са привредним субјектима из земље и иностранства.За више информација јавите нам се на djbabic@raf.edu.rs.

1100-projekat-obrada-signala-u-telekomunikacijama