Kritička analiza nauke i tehnologije

Vladimir Janković: Nauke o klimi i urbani dizajn, metodologija numeričkog modeliranja u ekološkim naukama.

Projekti grupe:

Projekat Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije “Epistemologija numeričkog programiranja“. Rukovodilac projekta: Prof. Petar Grujić. Član projekta sa RAFa: Vladimir Janković.

Rukovodilac projekta Vladimir Janković, ESRC grant, „Climate science and urban design“, 2010-2012.

1528-kriticka-analiza-nauke-i-tehnologije