GO bez oklevanja

Šta ćete naučiti iz ove knjige?
Go vam omogućava da lako napravite softver koji je jednostavan, pouzdan i efikasan. Ova knjiga olakšava programerima kao što ste vi da krenu ispočetka. Jezik Go je namenjen stvaranju mrežnih sistemima i višeprocesorske obrade visokih performansi, ali jezik se lako čita i jednostavan je za upotrebu, kao Python i JavaScript. Uz ovaj praktični priručnik naučićete kako da pišete kodove u Go-u koristeći jednostavne primere koji vam prikazuju jezik u upotrebi. Najbolje od svega je to što ćete shvatiti koje konvencije i tehnike kao početnik-programer u jeziku Go treba da znate da bi vaši poslodavci bili zadovoljni.

Po čemu je ova knjiga tako naročita?
Na osnovu najnovijih istraživanja u oblasti kognitivne nauke i teorije učenja, knjiga Go bez oklevanja koristi vizuelno bogat format, koji će vam probuditi mozak, umesto gomile teksta od kojeg bi vam se prispavalo. Zbog čega biste gubili vreme boreći se sa novim konceptima? Učenje u kojem učestvuje više čula potpuno je u skladu sa načinom rada vašeg mozga.

Sadržaj

Uvod
1. Hajde da krenemo: Osnove sintakse
2. Koji je kôd sledeći?: Uslovi i petlje
3. Pozovite me: Funkcije
4. Grupe kodova: Paketi
5. Na popisu: Nizovi
6. Problem povezivanja: Isečci
7. Označavanje podataka: Mape
8. Pravljenje skladišta: Strukture
9. Vi ste moj tip: Definisani tipovi
10. Zadržite za sebe: Enkapsulacija i umetanje
11. Šta možete da uradite?: Interfejsi
12. Ponovo stanite na svoje noge: Oporavak od neuspeha
13. Podela posla: Gorutine i kanali
14. Uverenje o kvalitetu kôda: Automatizovano testiranje
15. Odgovaranje na zahteve: Veb-aplikacije
16. Uzorak koji se prati: HTML šabloni
A Kako da shvatimo os.OpenFile: Otvaranje datoteka
B Šest stvari koje nismo spomenuli: Ostaci