Microsoft Visual C# 2012 Корак по корак

5667-microsoft-visual-c-2012-korak-po-korak

Ваш практични, корак по корак водич кроз ­основне принципе Visual C# развоја апликација.

Научите како да корак по корак изградите апликације помоћу програмског језика Microsoft Visual C# 2012 и развојног окружења Visual Studio 2012. Ова књига са упутствима за рад идеална је за оне који поседују основне програмерске вештине и пружа практичне вежбе за савладавање основних својстава C# језика и креирање употребљивих апликација и компоненти за Windows.

Откријте како да:

– Радите са променљивама, исказима, операторима и методама
– Напишете моћан кôд који може да хвата и управља изузецима
– Одговорите на улазне податке и покрете корисника
– Рукујете догађајима изазваним од стране више извора
– Радите са скуповима података помоћу низова и колекција
– Успоставите нове типове података користећи класе, интерфејсе и структуре
– Користите LINQ изразе за набрајање података
– Оптимизујете обраду задацима и асинхроним операцијама
– Изградите вашу прву Windows Store апликацију

Кратак садржај

Увод

Део 1 Увод у Microsoft Visual C# и Microsoft Visual Studio 2012
Поглавље 1 Добро дошли у C#
Поглавље 2 Рад са променљивама, операторима и изразима
Поглавље 3 Писање метода и примена подручја важења
Поглавље 4 Коришћење исказа за одлучивање
Поглавље 5 Коришћење сложене доделе и итерационих исказа
Поглавље 6 Управљање грешкама и изузецима

Део 2 Разумевање C# објектног модела
Поглавље 7 Креирање класа и објеката и управљање њима
Поглавље 8 Разумевање вредности и референци
Поглавље 9 Креирање вредносних типова са енумерацијама и структурама
Поглавље 10 Коришћење низова 
Поглавље 11 Разумевање параметарских низова
Поглавље 12 Рад са наслеђивањем
Поглавље 13 Креирање интерфејса и дефинисање апстрактних класа
Поглавље 14 Коришћење сакупљача отпадака и управљање ресурсима

Део 3 Дефинисање проширивих типова помоћу језика C#
Поглавље 15 Имплементирање својстава за приступ пољима
Поглавље 16 Коришћење индексера
Поглавље 17 Увођење генеричког концепта
Поглавље 18 Коришћење колекција
Поглавље 19 Енумерисање колекција
Поглавље 20 Логика раздвајања апликација и руковање догађајима
Поглавље 21 Претрага података у меморији коришћењем израза за упите
Поглавље 22 Преклапање оператора

Део 4 Грађење професионалних Windows 8 апликација помоћу језика C#
Поглавље 23 Побољшање пропусне моћи помоћу задатака
Поглавље 24 Побољшање времена одзива извршавањем асинхроних операција
Поглавље 25 Имплементација корисничког интерфејса за Windows Store апликације
Поглавље 26 Приказивање и претраживање података у Windows Store апликацији
Поглавље 27 Приступање удаљеним базама података у Windows Store апликацији

Индекс