Објектно оријентисано конструисање софтвера + CD

5669-objektno-orijentisano-konstruisanje-softvera-cd

Објектно оријентисано конструисање софтвера – Превод другог издања

Једна цела генерација је упознала објектну технологију кроз прво издање књиге Објектно оријентисано конструисање софтвера Bertranda Meyera. Ово дуго очекивано ново издање је задржало квалитете јасноће, практичности и учености, који су од првог издања направили бестселер. Друго издање је темељно ревидирано и знатно проширено. Ниједна књига на тржишту не пружа толику ширину и дубину у обради најважније технологије у развоју софтвера.

Нове теме детаљно обухваћене другим издањем:

– Паралелност, дистрибуираност, клијент/сервер и Internet.
– Објектно оријентисане базе података, трајност, схема еволуције.
– Дизајн по уговору: како правити софтвер који одмах ради.
– Студија темељних дизајнерских образаца.
– Како пронаћи класе и многе друге теме из објектно оријентисане методологије.
– Како добро употребити наслеђивање и открити лошу употребу.
– Апстрактни типови података: теорија у основи објектне технологије.
– Типизација: улога, проблеми и решења.
– Преко 400 референци на друге књиге, чланке, web странице, дискусионе групе; глосар објектне технологије.

И много нових момената о темама из првог издања: вишекратној употреби, модуларности, квалитету софтвера, 0-0 језицима, техникама наслеђивања, генеричности, управљању меморијом, итд.

О аутору

Bertrand Meyer је један од пионира модерног софтверског инжењеринга, који је стицао искуство и у производњи и у академским круговима. Водио је развој успешних 0-0 производа и библиотека које броје на хиљаде класа. У издању Prentice Halla објавио је књиге Object Success (увод у објектну технологију за менаџере), Introduction to the Theory of Programming Languages, Eiffel: The Language, Object-Oriented Applications i Reusable Software.

Често је кључни говорник на међународним конференцијама и консултант компанијама из групе Fortune 500, уредник је едиције Object-Oriented Series, дописни члан Француске академије наука, председавајући конференције TOOLS и уредник Одељења за објектне технологије при IEEE.

CD-ROM садржи комплетну хипертекстуалну верзију и окружење за објектно оријентисани развој.