Objektno orijentisano konstruisanje softvera + CD

5669-objektno-orijentisano-konstruisanje-softvera-cd

Objektno orijentisano konstruisanje softvera – Prevod drugog izdanja

Jedna cela generacija je upoznala objektnu tehnologiju kroz prvo izdanje knjige Objektno orijentisano konstruisanje softvera Bertranda Meyera. Ovo dugo očekivano novo izdanje je zadržalo kvalitete jasnoće, praktičnosti i učenosti, koji su od prvog izdanja napravili bestseler. Drugo izdanje je temeljno revidirano i znatno prošireno. Nijedna knjiga na tržištu ne pruža toliku širinu i dubinu u obradi najvažnije tehnologije u razvoju softvera.

Nove teme detaljno obuhvaćene drugim izdanjem:

– Paralelnost, distribuiranost, klijent/server i Internet.
– Objektno orijentisane baze podataka, trajnost, shema evolucije.
– Dizajn po ugovoru: kako praviti softver koji odmah radi.
– Studija temeljnih dizajnerskih obrazaca.
– Kako pronaći klase i mnoge druge teme iz objektno orijentisane metodologije.
– Kako dobro upotrebiti nasleđivanje i otkriti lošu upotrebu.
– Apstraktni tipovi podataka: teorija u osnovi objektne tehnologije.
– Tipizacija: uloga, problemi i rešenja.
– Preko 400 referenci na druge knjige, članke, web stranice, diskusione grupe; glosar objektne tehnologije.

I mnogo novih momenata o temama iz prvog izdanja: višekratnoj upotrebi, modularnosti, kvalitetu softvera, 0-0 jezicima, tehnikama nasleđivanja, generičnosti, upravljanju memorijom, itd.

O autoru

Bertrand Meyer je jedan od pionira modernog softverskog inženjeringa, koji je sticao iskustvo i u proizvodnji i u akademskim krugovima. Vodio je razvoj uspešnih 0-0 proizvoda i biblioteka koje broje na hiljade klasa. U izdanju Prentice Halla objavio je knjige Object Success (uvod u objektnu tehnologiju za menadžere), Introduction to the Theory of Programming Languages, Eiffel: The Language, Object-Oriented Applications i Reusable Software.

Često je ključni govornik na međunarodnim konferencijama i konsultant kompanijama iz grupe Fortune 500, urednik je edicije Object-Oriented Series, dopisni član Francuske akademije nauka, predsedavajući konferencije TOOLS i urednik Odeljenja za objektne tehnologije pri IEEE.

CD-ROM sadrži kompletnu hipertekstualnu verziju i okruženje za objektno orijentisani razvoj.