др Горан М. Ракочевић

Горан Ракочевић је рођен 30.05.1983. у Београду, где је завршио основну школу и Четврту гимназију. Дипломирао је на Електротехничком факултету Универзитета  у Београду, одсек за рачунарску технику и инфроматику 2007. године. На истом факултету је и докторирао 2015. године, са дисертацијом ”Машинско учење у бежичним сензорским мрежама”. У току докторских студија био је сарадник на више међународних пројеката у склопу Седмог оквирног програма Европске Уније: FP7-ProSense, FP7-ArtReat, FP7-Balcon. Од 2011. до 2013. године радио је као истраживач сарадник на Математичком институту Српске академије наука и уметности, у оквиру пројекта ”III 44006: Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини, телекомуникацијама, енергетици, заштити националне баштине и образовању.” Од 2013. године је радио у фирми Seven Bridges Genomics Inc., прво као биоинформатичар (до 2016. године), а потом као инжењер у оквиру одељења за развој и истраживања. Од 2017. руководи истраживањима у области компутационе имунологије и применом машинског учења у медицинској хемији у оквиру компаније Totient. Од 2019. године ради у звању доцента на Рачунарском факултету.

1.Rakocevic, G., Semenyuk, V., Lee, W. et al. Fast and accurate genomic analyses using genome graphs. Nature Genetics 51, 354–362 (2019) doi:10.1038/s41588-018-0316-4

2. Berke Ç Toptaş, Goran Rakocevic, Péter Кómár, Deniz Кural, Comparing complex variants in family trios, Bioinformatics, Volume 34, Issue 24, 15 December 2018, Pages 4241–4247, ISSN 1367-4803 https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bty443

3. Marjanovic, Irena, et al. Parallel targeted next generation sequencing of childhood and adult acute myeloid leukemia patients reveals uniform genomic profile of the disease.“ Tumor Biology 37.10 (2016): 13391-13401.

4. Todorovic Balint, Milena, et al. Gene mutation profiles in primary diffuse large B cell lymphoma of central nervous system: next generation sequencing analyses; International journal of molecular sciences 17.5 (2016): 683.

5. Sustran, Zivojin, Goran Rakocevic, and Veljko Milutinovic. „Dual Data Cache Systems: Architecture and Analysis.“ Advances in Computers 96 (2015): 187-233.

6. Rakocevic, Goran, Zilbert Tafa, and Veljko Milutinovic. „A novel approach to data mining in wireless sensor networks.“ AHSWN 22.1-2 (2014): 21-40.

7. Flynn, M., Mencer O., Milutinovic, V., Rakocevic, G., Stenstrom, P., Trobec, R., Valero, M.: Moving from Petaflops to Petadata, – Communications of the ACM, vol. 56 br. 5, pp. 39-42, 2013

8. Vujičić-Stanković, S., et al. „A Classification of Data Mining Algorithms for Wireless Sensor Networks, and Classification Extension to Concept Modeling in System of Wireless Sensor Networks Based on Natural Language Processing.“ Advances in Computers 90 (2013): 223-283.

9. Rakocevic Goran, Sustran Zivojin, and Milutinovic Veljko. „Modifications to STS cache.“ Control Applications (CCA), 2012 IEEE International Conference on. IEEE, Athens, Greece, 2012.

10. Zilbert Tafa, Goran Rakocevic, Mihailovic Djordje, and Veljko Milutinovic. „Effects of Interdisciplinary Education on Technology-Driven Application Design.“ IEEE Transactions on Education, (2011) vol. 54 br. 3, pp. 462-4701. Rakocevic, G., Semenyuk, V., Lee, W. et al. Fast and accurate genomic analyses using genome graphs. Nature Genetics 51, 354–362 (2019) doi:10.1038/s41588-018-0316-4

6150-dr-g-r-n-r-c-vic