др Јелена Н. Младеновић

 • Избор у звање 2022. Рачунарски факултет, Интеракција-човек рачунар
 • Дoкторат 2020. University of Bordeaux, Интеракција-човек рачунар
 • Мастер 2015. Université Nice Sophia Antipolis, Информатика
 • Диплома 2014. Универзитет у Београду, Математички факултет, Информатика

Др Јелена Младеновић је завршила паралелно Трећу гимназију и музичку средњу “Коста Манојловић” након чега је 2009. добила титулу Продуцент звука. Дипломирала је на Математичком факултету у Београду 2013. године, и добила звање дипл. Информатичар. Стипендију Европске Уније (EuroWeb) је добила да студира на Free University у Амстердаму на теми Вештачке Интелигенције, где је радила на композицији музике са Генетским Алгоритмом. 2014. године је поново добитник стипендије Европске Уније (Baslieus V) и студира на Мастер студијама у Ници, Француска, на тему Рачунарске Биологије и Био-Медицине (Computational Biology and Bio-Medicine). Након мастера се запошљава у Инриа научном центру у Ници (Sophia Antipolis) и ради на анализи ЕЕГ сигнала и машинском учењу. Докторат ради на тему прављења математичких модела Интерфејса мозак-машина (Brain-Computer Interface) у научним центрима Inria Bordo, и Inserm Lion са менторима светски познатим Dr. Fabien Lotte и Dr. Jeremie Mattout. Током тезе сарадјује и са IDC универзитетом Тел-Авив, и ради на физиолошком рачунарству и виртуелној реалности, са светски познатим Dr. Doron Friedman. Истакнут је члан светске организације BCI Society као и француске BCI заједнице CORTICO где организује многобројне радионице. Тезу успешно завршава 2019. године, добитник је многобројних награда међу којима је Sephora Berrebi Laureat for women in Science, Paris, и номинована за један од најбољих теза у домену Комплексних система, Парис. Публикује у многобројним светским часописима и презентује на познатим конференцијама света. На РАФ-у ради као асистент са докторатом од септембра 2021. године и оснивач је организације NeuroTechX Beograd. За листу публикација, погледати Google Scholar а за више информација погледати њен лични вебсајт.

 1. J. Mladenovic, J. Frey, S. Pramij, J. Mattout, F. Lotte, Towards identifying optimal biased feedback for various user states and traits in motor imagery BCI, IEEE Transactions in BioMedical Engineering, PMID 34543189, 2021.
 2. A. Roc, L. Pillette, J. Mladenović, C. Benaroch, B. N'Kaoua, C. Jeunet, F. Lotte, A review of user training methods in brain computer interfaces based on mental tasks, J. Neural Engineering, 18(1): 011002, 2021.
 3. J. Mladenović, Standardization of protocol design for user training in EEG-based BCI, Journal of Neural Engineering, 18(1):011003, 2021.
 4. C. Benaroch, K. Sadatnejad, A. Roc, A. Appriou, T. Monseigne, S. Pramij, J. Mladenović, L. Pillette, C. Jeunet, and F. Lotte, Long-Term BCI Training of a Tetraplegic User: Adaptive Riemannian Classifiers
  and User Training, Frontiers in Human Neuroscience, 15(18):635653, 2021.
 5. J. Mladenović, J. Frey, M. Joffily, E. Maby, F. Lotte, J. Mattout, Active inference as a unifying, generic and adaptive framework for a P300-based BCI, Journal of Neural Engineering, 17(1):016054, 2020.
 6. J. Batail, S. Bioulac, F. Cabestaing, C. Daudet, D. Drapier, M. Fouillen, T. Fovet, A. Hakoun, R. Jardri, C. Jeunet, F. Lotte, E. Maby, J. Mattout, T. Medani, J. Micoulaud-Franchi, J. Mladenovic, I. Perronet, L.
  Pillette, T. Ros, F. Vialatte F, EEG neurofeedback research: A fertile ground for psychiatry? Encephale, 45(3):245-255, 2019.
 7. F. Lotte, C. Jeunet, J. Mladenović, B. N’Kaoua, L. Pillette, chapter A BCI challenge for the signal processing community: considering the user in the loop in Signal Processing and Machine Learning for Brain-Machine Interfaces. IET, 2018. ISBN: 978-1785613982
 8. J. Mladenović, J. Mattout, F. Lotte, chapter A Generic Framework for Adaptive EEG-Based BCI Training and Operation in Brain-Computer Interfaces Handbook: Technological and Theoretical
  Advances. CRC Press, Taylor & Francis Group, Oxford, UK, 2017. ISBN:978-1498773430
 9. J. Frey, C. Jeunet, J. Mladenovic, L. Pillette, F. Lotte, When HCI Meets Neurotechnologies: What You Should Know about Brain-Computer Interfaces, Proceedings of the 2017 CHI Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, Denver Colorado USA May 6 – 11, 2017,
  1253–1256.
 10. A. Mjirda, B.Jarboui, J.Mladenović, C.Wilbaut and S. Hanaf, A general variable neighbourhood search for the multi-product inventory routing problem, IMA Journal of Management Mathematics, 21(1):39- 54, 2016.