др Лазар Б. Карбунар

 • Избор у звање 2019. Рачунарски факултет, Електротехника, електроника и телекомуникације
 • Докторат 2016. Електротехнички факултет, Mикроелектроника
 • Магистратура 2008. Електротехнички факултет, Електроника
 • Диплома 2003. Електротехнички факултет, Електроника

Лазар Карбунар је рођен 24. августа 1979. у Панчеву. Од 1994 живи у Панчеву где је 1998. завршио Гимназију „Урош Предић”. Електротехнички факултет у Београду је уписао 1998, смер Електроника. Дипломирао је 05.11.2003. Титулу магистра електротехничких наука је стекао 16.07.2008 на истом. Титулу доктора електротехничких наука је стекао 18.02.2016 на Електротехничком факултету у Београду одбранивши докторску тезу под насловом „Утицај динамичке поларизације на интеракцију наелектрисаних честица са угљеничним наноцевима у двофлуидном хидродинамичком моделу“, ментор проф. др Милан Тадић. У периоду 2004-2016 ради на Електротехничком факултету Универзитета у Београду као асистент. У току овог периода учествовао је у спровођењу наставе на Катедри за електронику извођењем рачунских и лабораторијских вежби на великом броју предмета Катедре углавном из области дигиталне електронике. У току радног ангажовања учествовао је у неколико пројеката везаних за развој и усавршавање индустријских постројења имплементацијом оригиналних софтверских и хардверских решења, аутоматизацијом процеса као и развојем микропроцесорских модула. У периоду 2016-2019 ради на Електротехничком факултету у оквиру Истраживачког центра. У оквиру научних интересовања бавио се суперпроводним структурама, изучавањем појава у карбонским наноцевима и графенским структурама у оквиру сарадње са Институтом за нуклеарне науке „Винча“ као и развијањем фрејмворка за анализу и валидацију квалитета преноса видео сенквенци преко класичне интернет инфраструктуре. Године 2019 изабран је за доцента на Рачунарском факултету у Београду где је и запослен од 2019. На истом факултету спроводи наставу из неколико предмета везаних за аналогну и дигиталну електронику.

 1. A. Kalinić, I. Radović, L. Karbunar, V. Despoja and Z. L. Mišković, Wake effect in interactions of ions with graphene-sapphire-graphene composite system, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 126: 114447, 2021.
 2. V. Despoja, I. Radović, L. Karbunar, A. Kalinić and Z. L. Mišković, Wake potential in graphene-insulator-graphene composite systems, Physical Review B, 100: 035443, 2019.
 3. V. Despoja, I. Radovic, L. Karbunar and Z. L. Miškovic, ”Wake Effect due to Excitation of Plasmon-Phonon Hybrid Modes in a Graphene-Sapphire-Graphene Structure by a Moving Charge”, Proc. 29th SPIG, Belgrade (2018) 82-85.
 4. I. Radović, V. Despoja, L. Karbunar and Z. L. Mišković “Wake effect in the interaction of an external charged particle with a graphene-sapphire-graphene structure due to excitation of plasmon-phonon
  hybrid modes”, Fall Meeting on Multi-Functional Nano-Carbon Composite Materials, 2018, Bucharest, Romania.
 5. V. Despoja, T. Djordjevic, L. Karbunar, I. Radović, Z. Mišković, „Ab initio study of the electron energy loss function in a graphene-sapphire-graphene composite system“, Physical Review B, 96(7):075433 ,
  2017.
 6. L. Karbunar, D. Borka and I. Radović, Carbon nanotubes characterization by channeled fast ions spatial and angular distribution fingerprints, Proc. 5th MECO, Bar, Montenegro (2016) 68-71.
 7. T. Djordjević, L. Karbunar, V. Despoja, I. Radović and Z. L. Mišković, ”Plasmon-phonon hybridization in layered structures including graphene”, Proc. 28th SPIG, Belgrade (2016) 154-157
 8. L. Karbunar, D. Borka, I. Radović, “Image potential and stopping force in the interaction of fast ions with carbon nanotubes: The extended two-fluid hydrodynamic model”, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B, 366(14):83-89, 2016.
 9. L. Karbunar, D. Borka, I. Radović and Z. L. Mišković “Channeling of fast ions through the bent carbon nanotubes: The extended two- fluid hydrodynamic model“, Chinese Physics B, 25(4):046106, 2016.
 10. L. Karbunar, D. Borka, I. Radović, Z. L. Mišković, Image potential in the interaction of fast ions with carbon nanotubes: A comparison between the one- and two-fluid hydrodynamic models, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B, 358:82-87, 2015.

6100-dr-lazar-b-karbunar