dr Lazar B. Karbunar

 • Izbor u zvanje 2019. Računarski fakultet, Elektrotehnika, elektronika i telekomunikacije
 • Doktorat 2016. Elektrotehnički fakultet, Mikroelektronika
 • Magistratura 2008. Elektrotehnički fakultet, Elektronika
 • Diploma 2003. Elektrotehnički fakultet, Elektronika

Lazar Karbunar je rođen 24. avgusta 1979. u Pančevu. Od 1994 živi u Pančevu gde je 1998. završio Gimnaziju „Uroš Predić”. Elektrotehnički fakultet u Beogradu je upisao 1998, smer Elektronika. Diplomirao je 05.11.2003. Titulu magistra elektrotehničkih nauka je stekao 16.07.2008 na istom. Titulu doktora elektrotehničkih nauka je stekao 18.02.2016 na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu odbranivši doktorsku tezu pod naslovom „Uticaj dinamičke polarizacije na interakciju naelektrisanih čestica sa ugljeničnim nanocevima u dvofluidnom hidrodinamičkom modelu“, mentor prof. dr Milan Tadić. U periodu 2004-2016 radi na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao asistent. U toku ovog perioda učestvovao je u sprovođenju nastave na Katedri za elektroniku izvođenjem računskih i laboratorijskih vežbi na velikom broju predmeta Katedre uglavnom iz oblasti digitalne elektronike. U toku radnog angažovanja učestvovao je u nekoliko projekata vezanih za razvoj i usavršavanje industrijskih postrojenja implementacijom originalnih softverskih i hardverskih rešenja, automatizacijom procesa kao i razvojem mikroprocesorskih modula. U periodu 2016-2019 radi na Elektrotehničkom fakultetu u okviru Istraživačkog centra. U okviru naučnih interesovanja bavio se superprovodnim strukturama, izučavanjem pojava u karbonskim nanocevima i grafenskim strukturama u okviru saradnje sa Institutom za nuklearne nauke „Vinča“ kao i razvijanjem frejmvorka za analizu i validaciju kvaliteta prenosa video senkvenci preko klasične internet infrastrukture. Godine 2019 izabran je za docenta na Računarskom fakultetu u Beogradu gde je i zaposlen od 2019. Na istom fakultetu sprovodi nastavu iz nekoliko predmeta vezanih za analognu i digitalnu elektroniku.

 1. A. Kalinić, I. Radović, L. Karbunar, V. Despoja and Z. L. Mišković, Wake effect in interactions of ions with graphene-sapphire-graphene composite system, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 126: 114447, 2021.
 2. V. Despoja, I. Radović, L. Karbunar, A. Kalinić and Z. L. Mišković, Wake potential in graphene-insulator-graphene composite systems, Physical Review B, 100: 035443, 2019.
 3. V. Despoja, I. Radovic, L. Karbunar and Z. L. Miškovic, ”Wake Effect due to Excitation of Plasmon-Phonon Hybrid Modes in a Graphene-Sapphire-Graphene Structure by a Moving Charge”, Proc. 29th SPIG, Belgrade (2018) 82-85.
 4. I. Radović, V. Despoja, L. Karbunar and Z. L. Mišković “Wake effect in the interaction of an external charged particle with a graphene-sapphire-graphene structure due to excitation of plasmon-phonon
  hybrid modes”, Fall Meeting on Multi-Functional Nano-Carbon Composite Materials, 2018, Bucharest, Romania.
 5. V. Despoja, T. Djordjevic, L. Karbunar, I. Radović, Z. Mišković, „Ab initio study of the electron energy loss function in a graphene-sapphire-graphene composite system“, Physical Review B, 96(7):075433 ,
  2017.
 6. L. Karbunar, D. Borka and I. Radović, Carbon nanotubes characterization by channeled fast ions spatial and angular distribution fingerprints, Proc. 5th MECO, Bar, Montenegro (2016) 68-71.
 7. T. Djordjević, L. Karbunar, V. Despoja, I. Radović and Z. L. Mišković, ”Plasmon-phonon hybridization in layered structures including graphene”, Proc. 28th SPIG, Belgrade (2016) 154-157
 8. L. Karbunar, D. Borka, I. Radović, “Image potential and stopping force in the interaction of fast ions with carbon nanotubes: The extended two-fluid hydrodynamic model”, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B, 366(14):83-89, 2016.
 9. L. Karbunar, D. Borka, I. Radović and Z. L. Mišković “Channeling of fast ions through the bent carbon nanotubes: The extended two- fluid hydrodynamic model“, Chinese Physics B, 25(4):046106, 2016.
 10. L. Karbunar, D. Borka, I. Radović, Z. L. Mišković, Image potential in the interaction of fast ions with carbon nanotubes: A comparison between the one- and two-fluid hydrodynamic models, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B, 358:82-87, 2015.

6100-dr-lazar-b-karbunar