др Светозар Д. Јанковић

Избор у звање: 2023. Рачунарски факултет – Београд
Докторат: 2005. Машински факултет, Универзитет у Београду, Техничке науке
Магистарска теза: 2000. Машински факултет, Универзитет у Београду, Техничке науке
Диплома: 1995. Машински факултет, Универзитет у Београду, Техничке науке

Др Светозар Д. Јанковић рођен је 22.08.1969. године у Београду где је завршио Прву београдску гимназију. Дипломирао је 1995. Године на Машинском факултету у Београду. Магистарску тезу на Машинском факултету је одбранио 2000. године, док је докторску дисертацију одбранио 2005. године. Од 1996.године до 2001.године ради као асистент на Машинском факултету у Београду када прелази на Универзитет Мегатренд. 2005.године изабран је у звање доцента на Факултету за менаџмент МиСП. 2006. Године прелази у Институт за нуклеарне науке «Винча», Универзитет у Београду на позицију Руководиоца школе рачунара «Винча» где је радио до 2019.године. Од тада ради као консултант за области Управљање променама и Развој иновација.
Учествовао је у великом броју пројеката развоја информационих система и софтверских производа који су се успешно примењивали у привреди. Управљање информацијама и Развој иновација уз примену савремених метода су области стручног и научног интересовања.