Професор емеритус др Стеван А. Милинковић

Избор у звање: 2022. Универзитет Унион, Рачунарска техника
Докторат: 1993. Универзитет у Београду, Електротехничко и рачунарско инжењерство
Магистарска теза: Универзитет у Београду, Електротехничко и рачунарско инжењерство
Диплома: Универзитет у Београду, Електротехничко и рачунарско инжењерство

Држао је наставу на основним, мастер и докторским студијама. Од самог оснивања био је декан Рачунарског факултета у Београду (период 2003-2008, два мандата). Био је члан Савета Универзитета „Унион“ (2013-2015), а у периоду 2018-2021 поново је био декан Рачунарског факултета. Био је представник Универзитета „Унион“ у петом сазиву скупштине Конференције универзитета Србије (2019-2021) и председник етичке комисије Универзитета „Унион“ (2020-2021). Године 2022. изабран је у звање професора емеритуса Универзитета „Унион“.

Био је руководилац на шест и учесник на још четири научноистраживачка пројекта које је финансирало ресорно министарство или државна агенција. Имао је руководећу позицију на пројекту за NASA Langley Research Center. Тренутно је на позицији Chief Operating Officer (COO) у компанији Yottaanswers Inc. и Chief Technology Officer (CTO) у компанији Graphlet Technologies S.L.

Члан је New York Academy of Sciences и налази се у осмој едицији Marquis Who’s Who in Science and Engineering. Члан је међународних професионалних организација: Association for Computing Machinery (ACM), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), IEEE Computer Society, IEEE Tehnical Committee: Real-Time Systems, IEEE Tehnical Committee: Software Engineering, IEEE Tehnical Committee: Test Technology, IEEE Technical Council: Software Process, IEEE Technical Council: Standards (SECS).

Др Стеван Милинковић је самостално или као коаутор написао и објавио преко 200 научних публикација. Према категозацији ресорног министарства, њих чине: 3 монографије међународног значаја (М12), 6 радова у врхунским међународним часописима (М21), 6 радова у истакнутим међународним часописима (М22), 15 радова у међународним часописима (М23), 94 саопштења на међународним научним скуповима штампаним у целини (М33), 8 монографија националног значаја (М42), 39 радова у часописима националног значаја (М53), 27 саопштења научним скуповима националног значаја штампаним у целини (М63) и 10 техничких решења категорије М80. Поред тога, аутор је 7 уџбеника и помоћних уџбеника.