Реља М. Петровић

Реља Петровић је рођен 3.12.1988. у Крушевцу. Средње образовање завршио је у Крушевачкој Гимназији. На основне академске студије, студијски програм Рачунарске науке, уписао се 2007/2008. године на Рачунарском Факултету у Београду. Дипломски рад под називом “Веб апликација за поређење резултата веб претраживача“ одбранио је 15. јула 2011. године и дипломирао са просечном оценом 8,51. Након студија био је дугогодишњи радник у компанији Фејсбук. Тренутно се бави истраживањем креативних апликација технологије у уметности.