Relja M. Petrović

Relja Petrović je rođen 3.12.1988. u Kruševcu. Srednje obrazovanje završio je u Kruševačkoj Gimnaziji. Na osnovne akademske studije, studijski program Računarske nauke, upisao se 2007/2008. godine na Računarskom Fakultetu u Beogradu. Diplomski rad pod nazivom “Veb aplikacija za poređenje rezultata veb pretraživača“ odbranio je 15. jula 2011. godine i diplomirao sa prosečnom ocenom 8,51. Nakon studija bio je dugogodišnji radnik u kompaniji Fejsbuk. Trenutno se bavi istraživanjem kreativnih aplikacija tehnologije u umetnosti.