Teodora S. Jonić

Izbor u zvanje: umetnički saradnik 2020, Računarski fakultet, Računarska animacija
Diploma: 2020, Računarski fakultet u Beogradu, Računarski dizajn

Teodora Jonić je rođena 1997. godine u Užicu. 2016. završava informatički smer gimnazije „Sveti
Sava“ u Požegi. Diplomirala je 2020. godine na Računarskom fakultetu u oblasti dizajna sa
prosečnom ocenom 9,28. Upisala je (2020. godine) master studije Računarskog fakulteta (studijski
program Računarski dizajn). Bavi se 3D modelovanjem i animacijom, grafičkim dizajnom i dizajnom
multimedija.
2019. godine radi kao video montažer i animator u kompaniji Dream Drive Studio
2019 – 2020. godine radi kao dizajner i animator u kompaniji Bulb Creation Studio
Od 2019. godine uključena je u nastavu na Računarskom fakultetu, prvo kao student demonstrator, a
potom kao umetnički saradnik na predmetima Računarska podrška u dizajnu, 3D modelovanje i
animacija i Modelovanje.

1. Kratka animacija za kompaniju „Rio Tinto“ (2020) – ilustracija i izrada propratnih elemenata za kratku animaciju, Bulb Creation Studio.

2. Otvaranje bioskopa „Balkan“ (2020) – izrada mapirane projekcije za potrebe događaja, Bulb Creation Studio.

3. Gala veče „Gorki list – Pogled na svet“ (2019) – izrada mapirane projekcije za potrebe događaja, Dream Drive Studio.

4. Izložba „Nikola Tesla“ (Milano, 2019) – saradnik na pripremi realizacije izložbe, Bulb Creation Studio.

5. Izrada vizuelnog identiteta za kompaniju „Life“ (2019-2020), Bulb Creation Studio.

6. Izrada vizuelnog identiteta za kompaniju „Exhale“ (2019-2020), Bulb Creation Studio.

6262-teodora-jonic