Теодора С. Јонић

Избор у звање: уметнички сарадник 2020, Рачунарски факултет, Рачунарска анимација
Диплома: 2020, Рачунарски факултет у Београду, Рачунарски дизајн

Теодора Јонић је рођена 1997. године у Ужицу. 2016. завршава информатички смер гимназије „Свети
Сава“ у Пожеги. Дипломирала је 2020. године на Рачунарском факултету у области дизајна са
просечном оценом 9,28. Уписала је (2020. године) мастер студије Рачунарског факултета (студијски
програм Рачунарски дизајн). Бави се 3D моделовањем и анимацијом, графичким дизајном и дизајном
мултимедија.
2019. године ради као видео монтажер и аниматор у компанији Dream Drive Studio
2019 – 2020. године ради као дизајнер и аниматор у компанији Bulb Creation Studio
Од 2019. године укључена је у наставу на Рачунарском факултету, прво као студент демонстратор, а
потом као уметнички сарадник на предметима Рачунарска подршка у дизајну, 3D моделовање и
анимација и Моделовање.

1. Кратка анимација за компанију „Рио Тинто“ (2020) – илустрација и израда пропратних елемената за кратку анимацију, Bulb Creation Studio.

2. Отварање биоскопа „Балкан“ (2020) – израда мапиране пројекције за потребе догађаја, Bulb Creation Studio.

3. Гала вече „Горки лист – Поглед на свет“ (2019) – израда мапиране пројекције за потребе догађаја, Dream Drive Studio.

4. Изложба „Никола Тесла“ (Милано, 2019) – сарадник на припреми реализације изложбе, Bulb Creation Studio.

5. Израда визуелног идентитета за компанију „Life“ (2019-2020), Bulb Creation Studio.

6. Израда визуелног идентитета за компанију „Exhale“ (2019-2020), Bulb Creation Studio.

6262-teodora-jonic