Дипломирао Андреј Зуровац

На Рачунарском факултету у петак 19.09.2008. је дипломирао Андреј Зуровац (19/03), који је одбранио дипломски рад на тему „Развој прототипског расплинутог експертског система за финансијске примене“. Андреј у свом раду поред теоријских основа анализира и могућа уопштења расплинутих тј. fuzzy скупова типа 2, и њихов однос са типом 1. Објашњава експертски систем и његове карактеристике, пореди га са људским експертом и даје анализу и решења постављеног проблема, урађена у програму MATLAB, преко Fuzzy Toolbox-а.

Одбрани су присуствовали ментор доц. др Драган Шалетић, члан комисије проф. др Стеван Милинковић и гости. Фотографије са одбране можете погледати у галерији.

1024-diplomirao-andrej-zurovac