Diplomirao Andrej Zurovac

Na Računarskom fakultetu u petak 19.09.2008. je diplomirao Andrej Zurovac (19/03), koji je odbranio diplomski rad na temu „Razvoj prototipskog rasplinutog ekspertskog sistema za finansijske primene“. Andrej u svom radu pored teorijskih osnova analizira i moguća uopštenja rasplinutih tj. fuzzy skupova tipa 2, i njihov odnos sa tipom 1. Objašnjava ekspertski sistem i njegove karakteristike, poredi ga sa ljudskim ekspertom i daje analizu i rešenja postavljenog problema, urađena u programu MATLAB, preko Fuzzy Toolbox-a.

Odbrani su prisustvovali mentor doc. dr Dragan Šaletić, član komisije prof. dr Stevan Milinković i gosti. Fotografije sa odbrane možete pogledati u galeriji.

1024-diplomirao-andrej-zurovac