Diplomirao Nikola Đokić

Na Računarskom fakultetu u petak, 10. aprila 2009. godine, diplomirao je Nikola Đokić (42/04), koji je odbranio diplomski rad na temu „Karakteristike i implementacija IPTV rešenja u MPLS mreži nacionalnog telekoma“. Student je odbranio rad sa najvišom ocenom pred komisijom u sastavu: dr Dragan Miletić i mr Mirjana Radivojević.

1178-diplomirao-nikola-djokic