Дипломирао Бојан Познановић

Студент Бојан Познановић одбранио је дипломски рад на тему Информациони систем енергетике локалне самоуправе – на примеру јавних зграда града Београда. Одбрани су присуствовали ментор, др Снежана Поповић, и члан комисије, др Драган Милетић.

„Информациони систем енергетике града Београда на основу прикупљених података о потрошњи свих облика енергија и енергената омогућава велики број различитих анализа на основу којих се са великом тачношћу могу предвиђати будуће потребе и потрошња на територији града Београда. Тиме се обезбеђује поузданост и сигурност у снабдевању енергентима, спречавају потенцијалне несташице и рестрикције у кризним ситуацијама, односно, обезбеђују управљање ризицима (поремећаји на тржишту енергентима, изразито хладне зиме, сушни периоди који не обезбеђују довољну хидроакумулацију, итд…) и планирају адекватна финансијска средства за оптимално функционисање енергетског тржишта града Beogradа, тј. локалне самоуправе.“ – закључује Бојан у свом раду.

Фотографије са одбране можете погледати у галерији.

4118-diplomirao-bojan-poznanovic