Diplomirao – Ognjen Predić

Student Ognjen Predić je diplomirao na RAF-u sa radom na temu „Principi tehnika prenosa sa više podnosilaca“, pred mentorom dr Desimirom Vučićem i dr Đorđem Babićem, članom komisije.

„Cilj ovog rada je bio da opiše osnove principa tehnika prenosa sa više podnosilaca, njihove prednosti i mane, problemi sa kojima se susreću, kao što su selektivni feding i PAPR problem, i načine na koje se oni prevazilaze. Moglo se uočiti da se sa pojavom ortogonalnosti u vremenskom domenu znatno povećao kvalitet i kapacitet prenosa podataka i time se postigao značajan pomak u oblasti žičnih i naročito bežičnih komunikacija.“ – zaključuje Ognjen u svom radu. Fotografije sa odbrane možete pogledati ovde.

galerije/_2016/ognjen_predic

4153-diplomirao-ognjen-predic