Дипломирао – Огњен Предић

Студент Огњен Предић је дипломирао на РАФ-у са радом на тему „Принципи техника преноса са више подносилаца“, пред ментором др Десимиром Вучићем и др Ђорђем Бабићем, чланом комисије.

„Циљ овог рада је био да опише основе принципа техника преноса са више подносилаца, њихове предности и мане, проблеми са којима се сусрећу, као што су селективни feding и PAPR проблем, и начине на које се они превазилазе. Могло се уочити да се са појавом ортогоналности у временском домену знатно повећао квалитет и капацитет преноса података и тиме се постигао значајан помак у области жичних и нарочито бежичних комуникација.“ – закључује Огњен у свом раду. Фотографије са одбране можете погледати овде.

galerije/_2016/ognjen_predic

4153-diplomirao-ognjen-predic