Diplomirao Nikola Cicmil

Student Nikola Cicmil je u utorak, 26. decembra 2017. godine na RAF-u odbranio svoj diplomski rad na temu Instagram Data Mining pred mentorom dr Snežanom Popović i dr Dušanom Vujoševićem, članom komisije. „Tema ovog diplomskog rada je … Opširnije

Opširnije

Diplomirao Mihailo Jovanović

Student Mihailo Jovanović je u petak, 22. decembra 2017. godine na RAF-u odbranio svoj diplomski rad na temu Optimizacija simuliranjem kolonije mrava pred mentorom dr Jelenom Vasiljević i dr Nemanjom Ilićem, članom komisije.„Rezultati primene ACO i … Opširnije

Opširnije

Odbrana master rada – Darko Brdareski

Student Darko Brdareski je u petak, 24. novembra odbranio svoj master rad na temu Proceduralno generisanje naselja i gradova pred mentorom dr Draganom Uroševićem dr Milošem Jovanovićem, članom komisije.„Po mišljenju autora, varijabilnost kvaliteta sadržaja ovih tehnika … Opširnije

Opširnije

Odbrana master rada – Darko Brdareski

U petak, 24. novembra u 16.30 časova održaće se odbrana master rada studenta Darka Brdareskog na temu Proceduralno generisanje naselja i gradova. Odbrana je javna i održaće se u učionici RAF 1.

Opširnije

Doktorska disertacija – Jovana Božić

Naučno-nastavno veće Računarskog fakulteta u Beogradu obaveštava naučnu i stručnu javnost da je na uvid dostupna doktorska disertacija kandidata Jovane Božić, pod nazivom Predikcija vremenskih nizova pomoću talasića i neuralnih mreža sa primenom za predikciju … Opširnije

Opširnije

Diplomirao Nikola Jovičić

Student Nikola Jovičić je u petak, 17. novembra 2017. godine na RAF-u odbranio svoj diplomski rad na temu Automatsko bojenje crteža korišćenjem konvolucionih neuralnih mreža pred mentorom dr Stevanom Milinkovićem i dr Jelenom Vasiljević, članom komisije.„Napredak … Opširnije

Opširnije

Diplomirao Dušan Josipović

Student Dušan Josipović je u petak, 17. novembra 2017. godine na RAF-u odbranio svoj diplomski rad na temu Konvoluciona neuralna mreža za učenje igre „Breakout“ pred mentorom dr Stevanom Milinkovićem i dr Nemanjom Ilićem, članom komisije.„Oblast … Opširnije

Opširnije

Diplomirao Miljan Mitrović

Student Miljan Mitrović je u četvrtak, 16. novembra 2017. godine na RAF-u odbranio svoj diplomski rad na temu Izrada multiplatformskoh mobilnih aplikacija korišćenjem Xamarin platforme pred mentorom dr Milanom Vidakovićem i dr Milošem Jovanovićem, članom komisije.„Nakon … Opširnije

Opširnije

Odbrana master rada – Igor Ciganović

Student Igor Ciganović je u četvrtak, 09. novembra odbranio svoj master rad na temu Primena mašinskog učenja kod autonomnog vozila pred mentorom dr Milošem Jovanovićem i dr Nemanjom Ilićem, članom komisije.Fotografije sa odbrane dostupne su u … Opširnije

Opširnije