Студент Урош Галић је одбранио дипломски рад на тему „Примена дигиталних филтара за уклањање шума код дигиталног звука“

Студент Рачунарског факултета Урош Галић је 5. новембра 2020. године одбранио дипломски рад на тему Примена дигиталних филтара за уклањање шума код дигиталног звука пред комисијом коју су чинили: ментор др Ђорђе Бабић и члан др Душан Вујошевић.
„Развојем технологије и друштва у којем живимо напредују и начини обраде звука, као и захтеви за висок квалитет крајњег производа. Код саме анализе звука и његовог квалитета идеално би било да је звук изолован од било какве позадинске сметње, таман толико гласан да се може разазнати и употребити без додатног децибелског појачања или смањења, као и да су инструменти којима се звук забележава довољног квалитета да запишу сву његову финоћу. Ово је могуће извести у монтираним студијским окружењима, међутим већином се звук мора извући и изоловати из већ бучног окружења, као што су скупови и концерти на отвореном, комуникација телефоном са бучног места и слично. Тада треба селективно одабрати који звук се примарно слуша, а шта треба утишати, што није једноставно када се преплићу тонови истих фреквенција и интензитета. Добар пример где је ово пристојно одрађено су квалитетнији микрофони и програми за онлајн комуникацију где се помоћу опција за смањење еха и буке врло прецизно одстрањује сваки шум из околине, ако није глас човека који треба пренети.“ – наведено је у уводу.
„На примеру сигнала обрађеног у овом раду, иако се и даље након пуштања финалног звука може приметити шум, сигнал је довољно добро филтриран тако да се јасно могу разазнати информације из говора. Ово је био само један од начина да се прикаже како се може утицати на квалитет звука, на овом кратком гласовном снимку је показано да је један FIR NF филтар довољан за отклањање шума из звука. У пракси је често потребно пропустити звук кроз више филтара са ригорознијим захтевима и сложенијим начином конструисања. Анализирајући потребе данашњице за квалитетним audio преносом било ког догађаја, концерта, скупа, оштећеног медијума, студијског снимка или догађаја у природи јасно је да се улагање у развитак технике обраде, очувања и филтрирања звука вишеструко исплати.“ – закључио је Урош.
Фотографије са одбране налазе се у галерији.

6037-student-uros-galic-je-odbranio-diplomski-rad-na-temu-primena-digitalnih-filtara-za-uklanjanje-suma-kod-digitalnog-zvuka