Student Uroš Galić je odbranio diplomski rad na temu „Primena digitalnih filtara za uklanjanje šuma kod digitalnog zvuka“

Student Računarskog fakulteta Uroš Galić je 5. novembra 2020. godine odbranio diplomski rad na temu Primena digitalnih filtara za uklanjanje šuma kod digitalnog zvuka pred komisijom koju su činili: mentor dr Đorđe Babić i član dr Dušan Vujošević.
„Razvojem tehnologije i društva u kojem živimo napreduju i načini obrade zvuka, kao i zahtevi za visok kvalitet krajnjeg proizvoda. Kod same analize zvuka i njegovog kvaliteta idealno bi bilo da je zvuk izolovan od bilo kakve pozadinske smetnje, taman toliko glasan da se može razaznati i upotrebiti bez dodatnog decibelskog pojačanja ili smanjenja, kao i da su instrumenti kojima se zvuk zabeležava dovoljnog kvaliteta da zapišu svu njegovu finoću. Ovo je moguće izvesti u montiranim studijskim okruženjima, međutim većinom se zvuk mora izvući i izolovati iz već bučnog okruženja, kao što su skupovi i koncerti na otvorenom, komunikacija telefonom sa bučnog mesta i slično. Tada treba selektivno odabrati koji zvuk se primarno sluša, a šta treba utišati, što nije jednostavno kada se prepliću tonovi istih frekvencija i intenziteta. Dobar primer gde je ovo pristojno odrađeno su kvalitetniji mikrofoni i programi za onlajn komunikaciju gde se pomoću opcija za smanjenje eha i buke vrlo precizno odstranjuje svaki šum iz okoline, ako nije glas čoveka koji treba preneti.“ – navedeno je u uvodu.
„Na primeru signala obrađenog u ovom radu, iako se i dalje nakon puštanja finalnog zvuka može primetiti šum, signal je dovoljno dobro filtriran tako da se jasno mogu razaznati informacije iz govora. Ovo je bio samo jedan od načina da se prikaže kako se može uticati na kvalitet zvuka, na ovom kratkom glasovnom snimku je pokazano da je jedan FIR NF filtar dovoljan za otklanjanje šuma iz zvuka. U praksi je često potrebno propustiti zvuk kroz više filtara sa rigoroznijim zahtevima i složenijim načinom konstruisanja. Analizirajući potrebe današnjice za kvalitetnim audio prenosom bilo kog događaja, koncerta, skupa, oštećenog medijuma, studijskog snimka ili događaja u prirodi jasno je da se ulaganje u razvitak tehnike obrade, očuvanja i filtriranja zvuka višestruko isplati.“ – zaključio je Uroš.
Fotografije sa odbrane nalaze se u galeriji.

6037-student-uros-galic-je-odbranio-diplomski-rad-na-temu-primena-digitalnih-filtara-za-uklanjanje-suma-kod-digitalnog-zvuka